Facebook
Общински исторически музей
Царево

Започнаха археологически разкопки в гр. Ахтопол

     Проучванията през 2016 г. стартираха с геофизични измервания. Най-перспективно се очертава пространството пред Северната порта на Късноантична и средновековна крепост - гр. Ахтопол. Ясно се открояват контурите на три големи

сгради, две от които са ориентирани в една ос с римското жилище разположено под крепостната стена. Предвидената за разкриване зона ще даде важна информация за градоустройството на древния Агатополис. Археологическите разкопки и тази есен се ръководят от  д-р Андрей Аладжов от НАИМ-БАН. Финансирането е осигурено от Община Царево и Министерство на културата.