Facebook
Общински исторически музей
Царево

За Общината

       Община Царево се намира в най-красивата и живописна част от Южното  Черноморие, там където Странджа среща брега на древния Понт. В границите й влизат  градовете Царево и Ахтопол и селата: Бродилово, Кости, Българи, Лозенец, Синеморец, Варвара, Резово, Велика, Кондолово, Изгрев и Фазаново.

 

       Съставните селища заемат значителна част от най-голямата защитена територия в България - Парк „Странджа". Реките  Резовска и Велека образуват влажни зони, в които домуват  редки и ценни животински и растителни видове. Има открития и свидетелства, които отнасят заселването на Приморска Странджа назад във времето. Хилядолетия наред тук е царството на една от най-старите и оригинални в културно отношение световни цивилизации – тракийската. Отпечатък във времето оставят гръцкото разселване  - VІІ-V в.пр.Хр. и римската власт над Тракия.

 

       Три са обектите в общината обявени за недвижимо културно наследство  с национално значение: „Укрепен владетелски дом“ – с. Синеморец, „Укрепен владетелски дом“ – с. Бродилово и „Късноантична и средновековна крепост“ – гр. Ахтопол.

 

       В Царевското  село  Българи е съхранен огненият обред Нестинарство. Обичаят е „ жива старина“, вписан през 2009г. в Представителния списък на ЮНЕСКО, като нематериално културно наследство на човечеството.