Facebook
Общински исторически музей
Царево

„Укрепен владетелски дом“ - с.Синеморец

   Разположен е на естествено възвишение до устието на река Велека. Този обект представлява тракийски владетелски дом, защитен с оградна стена и кула. Откритите археологически материали – гръцка и тракийска керамика, монети и пр. показват, че той е обитаван през късноелинистическата епоха –ІІ в.пр.Хр. Предполага се, че тук е живял, заедно със семейството си, местен тракийски владетел, който е контролирал добива и търговията на рудата в Странджа. Без да бъде сериозно разрушаван домът е просъществувал до началото на І в.пр.Хр., когато до външната стена на кулата, е заровено откритото през 2012 г. монетно съкровище от 199 сребърни тетрадрахми.

 

По–късно, през османския период (ХVІІІ-ХІХ в.), върху останките му е построена сграда. В непосредствена близост, през 2006г., е проучен един от най-богатите гробове в Европа от IIIв.пр. Хр.,с над 180 златни и 30 сребърни украси. Владетелският дом в с. Синеморец е археологическа недвижима културна ценност с национално значение.