Facebook
Общински исторически музей
Царево

Църква „Св. Успение Богородично” – гр. Царево

       Намира се в кв. „Василико“, гр. Царево. Храмът е построен към 1810г. на високия бряг на залива,  на мястото на по-стара цъква. За това свидетелстват запазени икони, рисувани от Йоан Зограф от Ахтопол, в годините от 1797 до 1805г. В сегашния си вид църквата датира от 1895г. Тя оцелява след големия пожар във Василико в края на XIXв. Църквата е трикорабна псевдобазилика с една абсида. Изградена е от камък. Източно от храма „Св.Успение Богородично“ е разкрита голяма постройка, която вероятно е била на два етажа. Постройката се датира в XVI-XVIIв. Съдейки по откритите в нея материали може да се счита, че тази сграда има военен характер. Предполага се, че в нея се е помещавал и митническият пункт на Василико, където са се приемали стоките от други пристанища на Османската империя, дошли дотук по море.

 

       Църквата „Св.Успение Богородично” е една от най-красивите по Българското Черноморие и е емблематична за гр. Царево.