Facebook
Общински исторически музей
Царево

Църква „Св. Възнесение Господне”– гр. Ахтопол

       Църквата е изградена в източния край на града, със средства на богатите гръцки родове живели в Ахтопол – Герасимос и Водоцидис. Тя е еднокорабна, едноабсидна, с размери 17 х 7м. и височина 2.30м.  Пространството е било  разделено на две – мъжка част до олтара и женска част в дъното на храма, отделена с преграда. Осветлението е ставало през пет отвора в тавана. Не се знае точната дата на изграждането на църквата. В абсидата е запазен надпис: „Небесният свод над тебе бе направен…в година 1796 17 ноември. Изписана бе настоящата (стенопис) чрез спомоществуванието на ..Ма Вари..(?)..и чрез иждиванието на преблагочестивите христяни в Ахтопол“.

 

 

       Датата най-вероятно говори за изписването на самите стенописи, а не за изграждането на храма. Стенописите са дело на  ахтополските майстори – Манол и Георги Зограф. Първият български свещеник, който служи в църквата е поп Стамат Райков – революционер и просветител /1915-1935г./. Храмът оцелява след големия пожар в Ахтопол през 1918г. През 1980г. храмът е реставриран.