Facebook
Общински исторически музей
Царево

зала "Археология"

   От средата на ХХв., на територията на община Царево, се извършват комплексни научни проучвания от различни институти на Българска академия на науките. Паралелно се провеждат подводни проучвания в акваторията на Черно море,под егидата на Клуб „Юнеско” и експедиция „Космос”. От 2003г. в рамките на общината се извършват  археологически разкопки от специалисти на НАИМ – БАН, които обогатяват фонда на музея с безценни  в научно отношение експонати.

 

   „Археологическата древност на територията на Царевска община“ е постоянна експозиция, която онагледява съхраненото във времето археологическо наследство. Артефакти от три хилядолетия и находки от сребро и злато – национално богатство, са експонирани в зала „Археология“  и  зала „Трезор“. Безспорен акцент представляват златното и сребърното съкровище от с. Синеморец, открити от експедиция  „Странджа“, с ръководител Даниела Агре – НАИМ – БАН.

 

   Златното съкровище  е открито през 2006г. в един от най-богатите гробове от периода на елинизма в Европа. Съвършено приложените декоративни техники нареждат накитите сред истинските шедьоври на античното ювелирно изкуство. Оригиналът на златното съкровище се съхранява в Националния исторически музей. То е сред уникатите прославящи Древна Тракия в гостуващи изложби по света. През 2014г. със средства на община Царево се изработи копие, което краси зала „Трезор" на  Общински исторически музей – Царево.

 

   Монетното сребърно съкровище е сред малкото находки от последните две десетилетия открити при редовни археологически разкопки на територията на България.То се състои от  199 тетрадрахми. Наред с добре познати екземпляри, в него присъстват и изключително редки монети, които разкриват нови данни за монетосеченето на тракийските царе. Хронологически са представени монети на витинските царе – Прусий II, Никомед II Епифан и Никомед III Евергет. Най-многобройни са емисиите Лизимахови подражания сечени в град Бизантион - бъдещата столица на Византийската империя.

 

   Впечатляващо и значимо за нумизматиката е наличието на голям брой монети на загадъчния  тракийския цар Мостис. Владенията му са в Югоизточна Тракия, а до смъртта си е бил съюзник на Митридат VI Евпатор в борбата му срещу римската експанзия. До 2012г. в науката са известни едва 14 сребърни монети на този цар. В съкровището от с. Синеморец те са 36 и това е най-голямата група монети на владетеля откривани до момента в света.