Facebook
Общински исторически музей
Царево

Общински исторически музей - Царево получи финансиране от Министерство на културата за археологически разкопки през 2017 година

  

Музеят в град Царево кандидатства и получи средства от Министерство на културата за проучване на археологически обект край село Бродилово. Откритият там, през 2013 г., дом на местен парадинаст дава ценна информация за историята на едно от най-мощните тракийски царства възникнало в периода на Късния елинизъм в Странджа планина  - Астейското. Разкопките ще се ръководят от Деян Дичев.

Министерство на културата отпусна средства и за проучване на "Късноантична и средновековна крепост" - град Ахтопол. Разкопките ще се проведат от Национален археологически институт с музей при БАН. През 2016 година екипът на гл. ас. Андрей Аладжов изясни стратиграфията и хронологията на крепостта Агатопол, за което бе отличен със "Златен грифон" от Министъра на културата.